פלטינום מ.ט.נ ניהול השקעות
אלטשולר שחם
פסגות
מגדל
אנליסט
דש
אקסלנס
פניקס
הכשרה ביטוח
הראל
אינפיניטי
כלל
מנורה
מיטב
מילניום
תמיר פישמן
ישיר