חדשות טפירו

 תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
07/08/2012
בתיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005 (להלן "חוק הפיקוח") נקבע, בין היתר, כי עובד שסיים העסקה וזכאי לקבל את כספי הפיצויים שנצברו לטובתו בקופת גמל לא משלמת, ובחר לבצע התחשבנות מס ולהשאיר את כספי הפיצויים בקופה, הכספים יסגרו לקצבה.
כמו כן בוטלה האפשרות של מוטב/יורש להעביר את כספי הנפטר שנצברו בקופת הגמל לחשבון על שמו. מוטב/יורש שבחר למשוך את כספי קופת הגמל ע"ש הנפטר ולהפקידם בקופת גמל על שמו ננעלו לקצבה.
כתוצאה מכך, כספים רבים נמשכו מקופות הגמל רק בשל שיקולי מס ונזילות ללא צורך אמיתי של העמיתים בכספים.
העיוות שנוצר וחוסר האפשרות לשמר את הכספים הללו בקופות, גרמו למעשה להקטנת החיסכון הפנסיוני של הציבור.
ביום 14.5.2012 פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מספר 190 והוראת השעה/התשע"ב 2012 שכלל תיקון עקיף לחוק הפיקוח, המסדיר את העיוות שנוצר , ומאפשר למוטב/יורש או לעובד הזכאי לפיצויים להשאיר את הכספים בחשבון חדש בקופה לא משלמת על שמו כנזילים.
לנוכח מורכבותו של תיקון 190 ומגוון התחומים בו עוסק צור קשר עוד היום לתיאום פגישה עם משווק פנסיוני מוסמך בטלפון 1-700-500-454
 

 תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

28/07/2008

תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) – התשס"ח כולל שורה של תיקוני חקיקה המתייחסות להפקדות חדשות לקופת גמל החל מתאריך 01/01/2008. תיקון 3 כולל ארבעה שינויים משמעותיים בענף הפנסיה וקופות גמל בישראל: ניוד החיסכון הפנסיוני, פנסיה חובה, האחדת הכללים לחיסכון בקצבה ובהון וכניסת הבנקים לתחום הייעוץ הפנסיוני. תיקון 3 צפוי לשנות משמעותית את מבנה החיסכון הפנסיוני בישראל וצפוי להגביר את התחרות בין קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי חיים.

תיקון 3 כולל 4 שינויים עיקריים:
1.קופת גמל לקצבה או קופת גמל משלמת
2.פנסיית מטרה מינימאלית
3.קופה מרכזית לפיצויים
4.השוואת שיעור הזיכוי במס ומס רווחי הון

לפרטים נוספים וקביעת פגישת יעוץ 1700-500-454

 

 חברות בלשכת התעשיה והמסחר
28/07/2008
לאחרונה הצטרפה חברת 'טפירו' כחברה בלשכת התעשיה והמסחר בסניף חיפה והצפון.
מהלך זה נעשה על מנת לתרום מנסיוננו והידע המקצועי שלנו בתחום ניהול ההשקעות והפיננסים לגופים עסקיים נוספים באיזור הצפון.